klanten banner

"Belangrijke bijdrage aan succes van ons project door Co-Creatie"

″We hebben Creactor gevraagd voor de co-creatie van een week die de medewerkers inspireert om ′het nieuwe werken′ concreet toe te passen. Creactor gaf vorm aan het creatieve proces om te komen tot originele oplossingen, hielp het projectteam bij de uitvoering door inspirerende workshops, een paneldiscussie, pionierteams te (bege-)leiden. Creactors toegevoegde waarde lag in het andere perspectief dat aan het projectteam werd voorgehouden. Creactor heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de week van Het Nieuwe Werken bij de provincie Gelderland.″

Ery Tijink - projectleider - Provincie Gelderland

Gratis stappenplan brainstorms begeleiden