klanten banner

klanten

″Thomas weet als geen ander een ontspannen en prettige sfeer te creëren waardoor iedereen zijn creativiteit wordt geprikkeld. Geen moeilijk vakjargon, ingewikkelde schema’s of PowerPoint presentaties. Gewoon brainstormen zoals het hoort: puur en open. Thomas heeft er voor gezorgd dat bij het bepalen van onze nieuwe strategie iedereen zijn mening is gehoord en wij gezamenlijk een krachtige en evenwichtige visie hebben gecreëerd.″

Robert de Vries - Workshoppen.nl

″Als lid van de OR van Albert Heijn heb ik Thomas benaderd om ons te begeleiden tijdens een trainingsdag op het gebied van creatieve processen.

Met behulp van Thomas konden we het doel van de dag scherper formuleren en ook zijn vaardigheid tijdens de dag zelf was van een duidelijke meerwaarde.

Tijdens de dag hebben we gewerkt aan een plan van aanpak waar meerdere partijen mee akkoord moesten gaan. Het samenstellen daarvan verliep tot dan toe zeer moeizaam.

Dankzij de hulp van Thomas konden we de dag afsluiten met een uitgewerkt plan waar iedereen achter stond! Ook hebben we veel geleerd van de oefeningen die hij met ons deed om ons in de juiste mindset te krijgen.″

Sunra Schults - Ondernemingsraad Albert Heijn

"Ik kan de Workshop creatief denken van Creactor aan elk team in elke situatie aanraden! Thomas weet precies die creatieve talenten aan te boren, die je altijd al had als team en als mens, maar waarvan je niet wist dat je het in je had! 

Door met je team aan de gang te gaan met allerlei oefeningen leer je gaandeweg ook nog iets over het proces in je eigen team en in je organisatie. Zeer zinvol en verhelderend, maar vooral … heel leuk!"

Marijke van der Wekke - Beleidsadviseur - Lijn5

″Thomas heeft met de teams van het televisie programma "Nederland Zingt" een training Creatief Denken gehouden. De bedoeling was om een teambuildende activiteit te hebben, waarin ons voortdurende creatief bezig zijn een boost zouden krijgen. Het werd een geweldige middag. Thomas heeft met zijn persoonlijkheid, zijn houding, zijn kennis en werkvormen ons een middag vol vaart, humor, energie, inzicht en positieve ervaringen laten meemaken. Ik verwacht dat we de komende tijd onze individuele creativiteit meer als team zullen gaan bundelen en integreren.″

Rob Barzilayhired - Eindredacteur - Evangelische Omroep

“Thomas weet zijn kennis en ervaring op een uiterst effectieve wijze te combineren. Met een groot gevoel voor humor en een creatieve aanpak weet hij de deelnemers te blijven boeien, waarbij hij uitstekend in staat is de deelnemers praktische handvatten mee te geven die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Thomas traint betrokken en is een expert in zijn vak."

Maurice Kock - Intern bedrijfsadviseur - Achmea

“Special how you generated and channelled energy at the most difficult moments. The weekend courses were a big succes and you contributed to that succes by your enthusiasm en energy.

Thanks!” 

Gordon van Hagen - Business Consultant Ecommerce - Ahold Europe

″Wat heel sterk was aan de werkwijze van Creactor is dat ze vooraf durven door te vragen naar de essentie en het echte probleem bloot te leggen. Tijdens de intake waren ze werkelijke geïnteresseerd in wat er bereikt moest worden. Vervolgens slaagden ze erin het probleem scherp, herkenbaar en met veel humor neer te zetten. Kortom: Opdracht geslaagd!″

Ronald Vliegenthart - Adviseur Scheepvaart Verkeerscentrum - Rijkswaterstaat

Het probleem ‘zwerfafval': Het Waterschap Zuiderzeeland is onder andere verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Het voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd wordt, hoort daar bij. Watervervuiling beperkt zich niet alleen tot chemische stoffen. Ook zwerfafval dat in grote hoeveelheden in het water belandt, is een onderdeel van het probleem.

De aanleiding en onze vraag: Jongeren zijn een belangrijke doelgroep als we willen voorkomen dat plastic en ander afval op straat belandt. Dat blijkt onder meer uit de hoeveelheid zwerfafval dat in de buurt van middelbare scholen te vinden is. Daarom wilden we samen met het jongerenpanel van het waterschap (een denktank van jongeren tussen de 13 en 18 jaar die maandelijks bijeenkomt) op zoek gaan naar de beste manier om jongeren bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval. We wilden dit doen in de vorm van een aantal creatieve sessies met twee doelen:

  • We wilden beter begrijpen hoe we deze doelgroep het beste kunnen aanspreken over een thema als zwerfafval
  • We wilden de jongeren zelf een aantal kansrijke manieren laten bedenken om de bewustwording bij jongeren te vergroten.

Omdat we wilden voorkomen dat we door onze inhoudelijke ervaring het creatieve proces met de jongeren zouden sturen, hebben we bewust gekozen voor de inzet van een externe begeleider. Creactor (Thomas Platzer) heeft ons in de periode december 2014 – februari 2015 hierbij ondersteund.

Het effect: De creatieve sessies die door Creactor zijn begeleid, werden door ons en de leden van het jongerenpanel als leuk en inspirerend ervaren. Thomas heeft zijn rol goed ingevuld door de jongeren niet alleen ideeën te laten genereren, maar ze ook zover te krijgen hun ideeën in de praktijk te toetsen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze experimenten ‘in het veld’, hebben ze ideeën verbeterd of als niet uitvoerbaar bestempeld.

Het resultaat: Uiteindelijk hebben de werksessies geleid tot een ideeën-top 3. Het idee dat de doelgroep het meeste aansprak is ook daadwerkelijk met succes uitgevoerd. De jongeren organiseerden een zwerfafval inzamelwedstrijd tussen 8 basisscholen in Lelystad, waarbij de klassen met elkaar de competitie aangingen. De wedstrijd werd versterkt met een individueel wedstrijdelement via social media.

Los van het inhoudelijk resultaat werd door de jongeren met veel enthousiasme en plezier meegedaan aan de werksessies. Het eindresultaat is goed toepasbaar gebleken op de doelgroep (groep 5-8 leerlingen van de basisschool). Waterschap, gemeente Lelystad en Fablab Flevoland hebben dit opgenomen in een lesprogramma over zwerfafval dat momenteel voor de basisscholen in Lelystad wordt verzorgd.

″De gecombineerde Workshop creatief denken en Mindmapping was erg inspirerend en vooral ook leuk om aan deel te nemen. De workshop was erg interactief, met een goede combinatie van theorie en grappige oefeningen die de theorie in praktijk brachten. Daarnaast was het zeer nuttig om de tools in te workshop direct toe te kunnen passen op en een actueel project. Thomas bleek goed in staat om ons op een veel bredere manier hierover te laten nadenken, hetgeen ons zeker geholpen heeft in de verdere uitvoering van het project.″ 

Marielle Valkering – HR Strategy Advisor - Shell

″We hebben Creactor gevraagd voor de co-creatie van een week die de medewerkers inspireert om ′het nieuwe werken′ concreet toe te passen. Creactor gaf vorm aan het creatieve proces om te komen tot originele oplossingen, hielp het projectteam bij de uitvoering door inspirerende workshops, een paneldiscussie, pionierteams te (bege-)leiden. Creactors toegevoegde waarde lag in het andere perspectief dat aan het projectteam werd voorgehouden. Creactor heeft daarmee in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de week van Het Nieuwe Werken bij de provincie Gelderland.″

Ery Tijink - projectleider - Provincie Gelderland

″Ik heb Thomas ervaren als een man die op zeer goede wijze vorm en inhoud weet te combineren. Op een creatieve en zeer humorvolle wijze weet hij zijn boodschap over te brengen. Inhoudelijk is hij in staat om zijn toehoorders mee te nemen in een leerproces en ze zo grote stappen te laten zetten.″

Arie Pieter van Wensveen - LEAN Consultant - Achmea